Termeni și Condiții

1. Informații Generale


webgenon.ro este în proprietatea și condus de STANCIU F. COSMIN-ADRIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, CUI 31578560.

Termenii și condițiile de pe această pagină se aplică vânzării tuturor produselor și serviciilor oferite.


2. Informații despre Termeni, Servicii și a Companiei


Vânzătorul este STANCIU F. COSMIN-ADRIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA cu sediul social in București, strada Vulturilor,nr. 51,etaj 3. Ap. 15, sector 3, înregistrat la Oficiul Registrul Comerțului sub F40/1714/26.04.2013, cod unic de inregistrare 31578560 – prin intermediul site-ului webgenon.ro, menționat în continuare ca: vânzătorul, WebGenOn, noi, noastre, nouă.

Cumpărătorul este persoana fizică sau juridică ce a plasat o comandă pentru unul sau mai multe dintre produsele și serviciile noastre, și va fi menționat mai departe ca: cumpărător, client, dumneavoastră, dvs.

WebGenOn oferă următoarele produse și servicii: creare site-uri de prezentare, branding și design, servicii de PPC (promovare pay-per-click) și servicii de SEO.


03. Drepturi și Obligații


Vânzătorul își asumă următoarele drepturi și obligații:

  • dreptul de a modifica site-ul și pagina de termeni și condiții fără informarea în prealabil a cumpărătorului
  • dreptul de a-și selecta clienții și proiectele la care lucrează
  • obligația să ducă la bun sfârșit o comandă, din momentul în care contractul a fost completat și semnat de ambele părți, avansul a fost plătit de către cumpărător, iar comanda nu deviază de la opțiunile oferite în produsul sau pachetul de servicii comandate

Clientul își asumă următoarele drepturi și obligații:

  • obligația să ofere informații corecte, necesare realizării comenzii
  • obligația să ofere detaliile de facturare corecte și complete, necesare pentru întocmirea facturii pentru produsele și serviciile oferite de către vânzător
  • dreptul de a anula o comandă înainte de semnarea contractului și plata avansului, fara costuri suplimentare
  • obligația de a achita contravaloarea serviciilor comandate


04. Informații despre plații și facturare


Pentru fiecare din serviciile oferite modul de facturarea și plata se stabilește de comun acord cu clientul in momentul semnări contractului.

Dacă în termen de 10 zile nu primim răspuns din partea dvs. se consideră că proiectul/comanda este finalizată, iar factura va fi emisă.

Se acceptă plata doar prin transfer bancar.

Deoarece produsele și serviciile noastre intră în categoria “produse executate după specificațiile consumatorului sau a unor produse distinct personalizate, precum şi a acelora care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid” din legea OG 130/2000, Art. 10, lit. c),  nu acceptăm retururi, iar plățile efectuate în avans nu vor fi returnate după începerea proiectului. 


05. Politica de Confidențialitate


Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul încheierii și executării Contractului. 

Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator, vor fi prelucrate in scopul executării prezentului Contract, respectiv pentru prestarea Serviciilor, facturare și încasarea valorii Serviciilor, relații cu clienții, verificarea și recuperarea debitelor, orice alte prelucrări necesare pentru buna desfășurare a relației contractuale.
Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator vor fi dezvăluite persoanelor juridice, autorităților și instituțiilor publice abilitate, la solicitarea acestora, in conformitate cu dispozițiile legale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promotional (marketing). 

Datele cu caracter personal furnizate, dar și alte informații furnizate de Beneficiar, prin prezentul contract (cum ar fi: adresa de e-mail, nr. fax, nr. mobil, nr. telefon fix) vor putea fi prelucrate de noi cu respectarea drepturilor Utilizatorilor, in special a dreptului de informare și opoziție, in următoarele scopuri:

  • efectuarea de comunicări comerciale
  • comunicarea privind statutul serviciilor prestate la solicitarea clientului sau când este considerata o necesitate (de ex in cazul unei probleme tehnice sau neautorizate) pentru produsele și serviciile oferite.

Prelucrarea datelor cu caracter personal cu funcție de identificare generala. 

Datele personale cu funcție de identificare sunt necesare pentru corecta identificare a clientului/împuternicitului in sistemele de prelucrare interne, pentru realizarea operațiunilor de facturare, respectiv cele care sunt necesare sau in legătura cu executarea Contractului.

Drepturile Utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate.

Utilizatorul are următoarele drepturi privind datele cu caracter personal furnizate:

– dreptul la informare;
– dreptul la rectificare;
– dreptul la ștergerea datelor;
– dreptul la restricționarea prelucrării;
– dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere ANSPDCP – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorul va înainta către WebGen.On o cerere scrisa, datata și semnata, in atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, la adresa de email  office[at]webgenon.ro. 

Nu te-am convins încă? Haide sa discutam mai multe!

Vezi Servicii Contactează-ne